Epilog

På värdshuset Ulvgrytet hade nyss en stor grupp cordover anlänt från ulvgården Colline d’Osier för att genomföra årets ulvprov. Årets valpar verkade lovande och man hade allmänt gott hopp om att de skulle klara sig bra. Med bland cordoverna fanns också två ormagenter under täckmantel som hade i uppgift att spåra upp och avslöja en spion och förrädare.

dscn4694_small

Fyra Danna’gil hade också anslutit sig till cordoverna. De var ute för att söka efter en grupp av deras fränder som mystiskt försvunnit från området innan vintern. De ville också försöka hitta en kraftfull celest som enligt deras uppgifter borde finnas någonstans runt Ulvgrytet.

Cordoverna var inte medvetna om att en fientlig grupp bestående av gillesknektar och Jors barn samtidigt var på väg mot samma mål, vandrandes in från havet. Att Danna’gil sökte efter celesten var inte längre någon hemlighet. Efter några incidenter och ett möte med en cordovsk patrull som jagades ned och dödades, slog gillestruppen läger strax väster om ulvgården.

dscn4686_small

Valparna genomgick på fredagen sina sista utbildningspass och förberedde sig inför ulvprovet. Provet genomfördes på kvällen och natten och alla valpar klarade sig över förväntan och imponerade stort med sina stridsfärdigheter och förmåga att samarbeta. Samtidigt började enstaka rapporter komma in om att fiender har siktats i skogen. Sannolikheten att knektar skulle dyka upp på den här platsen var så låg att rapporterna bedömdes som falska.

Danna’gils sökande efter sina försvunna fränder gick framåt. De hittade spår efter stridigheter och våld, men även en dagbok med mer information om den försvunna celesten.

14572197_10153998231642799_4869561987477368241_n

Rapporterna om att fiender har siktats runt värdshuset blev allt fler. Snart blev det skarpt läge för de unga ulvarna och alla andra runt omkring dem. Under lördagen skedde ett flertal strider och man tog även fångar som valparna fick förhöra.

Ett asktroll sökte upp barnen i lägret, eftersom hon sett mystiska personer lämna meddelanden vid ett gömställe. Barnen undersökte saken med hjälp av en av ormagenterna. Det visade sig vara en cordovsk förrädare som skickat meddelanden till en knekt. Ormarna intensifierade sina undersökningar och närmade sig ett avslöjande av den usla spionen.

Danna’gil trodde sig nu veta var celesten fanns och organiserade en framgångsrik sökexpedition. Celesten hittades och den var mer kraftfull än de någonsin vågat hoppas. På väg tillbaka till lägret blev expeditionen överfallen av gillestrupp. Det blev en hård strid men man lyckade ta sig tillbaka till lägret med celesten. Det var tydligt att fienden var ute efter den värdefulla artefakten, för värdshuset blev utsatt för flera attacker under kvällen och till slut lyckades de fientliga trupperna ta den.

Vid midnatt syntes mystiska ljussignaler från höjden utanför värdshuset. Falkar och ulvar smög ut för att undersöka saken och stötte på knektar och Jors barn som skyddade de lyktor som användes för att signalera med. Strid utbryter, Gillet lyckades slå tillbaka cordovernas anfall och strax passerade ett luftskepp tyst på hög höjd. Knektar och jorgaler gladdes att uppdraget nu närmade sig sitt slut. Dagen efter skulle en smugglare hämta celesten med båt nere vid sjön och sen återstod bara en rask marsch tillbaka mot kusten.

Under tiden hade ormarnas arbete och förhörstekniker rönt framgång och spionen avslöjades. Det var ulven Celine som på grund av hot mot hennes tillfångatagna dotter gått med på att skicka information om celesten till knektarna. Hennes straff blev att offra sitt liv i strid under söndagen.

På söndagmorgonen anföll cordoverna fiendens läger. Strid utbröt men knektar och jorgaler lyckades fly ut i skogen med celesten innan anfallarna hann omringa lägret.

Senare samma dag transporterade knektarna celesten genom skogen mot mötesplatsen vid sjön. De hade otur. En patrull ulvar upptäckte den lilla styrkan och samtliga cordover lämnade sitt läger och tog upp jakten. Även valpar och ulvbarn följde med veteranerna eftersom man inte ville lämna dem kvar ensamma i lägret.

Det blev en jakt som avgjordes med några få sekunders marginal. Precis innan Jors barn Atara skulle skicka ned celesten till smugglaren i båten så kom cordoverna fram och grep henne. Cordoverna och Danna’gil hurrade; celesten var återigen i deras händer.

dscn4585_small

Här blåste vi av lajvet. Anledningen var att vi uppfattade det som att de yngsta barnen befann sig i en utsatt situation i svår terräng med båda sidors stridande runtomkring.

Knektarna och jorgalerna befann sig nu i en svår situation. Några av deras kamrater var tillfångatagna, celesten hade glidit ur deras händer och den cordovska styrkan på platsen var tre gånger så stor.13348899_10205700927637223_1275341537_n_garn_artefakten

Webel Evony Aufderheide fattade då ett drastiskt beslut. Framåt! Ta barnen! Den del av gillesstyrkan som befann sig bakom cordoverna lyckades omringa de cordovska barnen som togs till fånga. När cordoverna insåg att barnen fallit i fiendens händer upphörde striderna omedelbart.

Efter en stunds förhandling godtog den cordovska ledningen att ge Gillet fri lejd mot kusten i utbyte mot att barnen inte skadades. Det var med blandade känslor Cordover och Danna’gil förde barnen och celesten tillbaka till värdshuset Ulvgrytet.

Annonser